Study/Life Focus: Sunde fællesskaber og et bæredygtigt læringsmindset på 1. semester

Syddansk Universitet har modtaget en bevilling til indsatsen Study/Life Focus: Sunde fællesskaber og et bæredygtigt læringsmindset på 1. semester.

Studievejledningen på Humaniora på SDU vil udvikle og afprøve et forløb med ca. 100 elever, som skal fremme nye studerendes oplevelse af sunde fællesskaber, tryghed og et bæredygtigt læringsmindset.

Formen er gruppevejledningssamtaler om temaer, der er medvirkende til at styrke de studerendes gode start på deres studie, både fagligt, personligt og socialt. Derudover forholder projektet sig også til perfekthedskulturen, som er et stigende problem på de videregående uddannelser.

På baggrund af testen vil de færdigudvikle et koncept og dele det i et format, så andre institutioner let kan implementere lignende forløb.

Indsatsen skal sikre, at flere unge finder sig godt til rette på deres uddannelse og deltager i positive fællesskaber under overgangen til universitetet.

Bevilget beløb: 350.000 kr.

Læs mere her: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/humaniora/studievejledningen-paa-hum/study_life_check_in