Når livet slår knuder

Vi oplever alle, at livet kan slå knuder. Og for nogle af os gør knuderne, at vi i kortere eller længere perioder kan miste fodfæstet.

Ebbefos Fonden er sat i verden for at løsne livets knuder for så mange som muligt. Vores projekter og samarbejder skal lokalisere konkrete behov hos mennesker, der mistrives, vi skal undersøge nye løsninger, og hjælpen fra os skal kunne mærkes.

Vi skal trives.

daniele-salutari-IicHpgjMPKs-unsplash

Vision

Ebbefos Fonden ønsker et samfund, hvor alle trives og har mulighed for at udvikle sig og indgå i positive fællesskaber.

Derfor støtter vi initiativer, der kan bidrage til at forbedre trivsel og forebygge mistrivsel på såvel kort som på lang sigt.

Vi har valgt, at vores strategiske fokusområde i 2022-2024 skal være børn og unges mistrivsel.

Læs Ebbefos Fondens strategi for 2024

ben-wicks-iDCtsz-INHI-unsplash

Vi har fokus på

POSITIVE Fællesskaber

Vi ønsker at støtte indsatser, der understøtter og baner vejen ind i positive fællesskaber for børn og unge.

SVÆRE Overgange

Vi ønsker at støtte indsatser, der understøtter børn og unge i svære overgange i deres liv.

MODVIRKE Perfekthedskultur

Vi ønsker at støtte indsatser, der modvirker perfekthedskulturen blandt børn og unge.

STØTTE til familier

Vi ønsker at bidrage til indsatser, der støtter forældre og søskende til et barn i mistrivsel.

Sådan arbejder vi

Ebbefos ikoner-02

Vi samarbejder bredt

Vi arbejder med komplekse problemstillinger, der kræver nye løsninger og samarbejde på tværs af sektorer.

Ebbefos ikoner-03

Vi inddrager målgruppen

Vi tror på, at udvikling af gode løsninger kræver, at vi lytter til og inddrager dem, det handler om.

Ebbefos ikoner-04

Vi deler viden og erfaring

Vi ønsker at basere vores indsatser på bedst tilgængelig viden. Og vi deler vores erfaringer med hele feltet – også når en indsats fejler.

Ebbefos ikoner-05

Vores indsatser skal have tydelig effekt

VI ønsker at støtte indsatser, der vurderes at kunne få en blivende effekt for målgruppen, og som vurderes at kunne forankres og skaleres efter fondens støtte ophører.

Ebbefos ikoner-06

Vores arbejde med komplekse problemer skal være synligt

Vi skal gennem synlighed sikre, at vi får etableret relevante samarbejder til at finde de gode løsninger, og at relevant viden og læringer kommer hele feltet til gavn.

ebbefos-talk-collage

Ebbefos Talks

Ebbefos Fonden inviterer til Ebbefos Talks et par gange om året med henblik på dels at sætte fokus på børn og unges mentale trivsel, og dels at bringe forskellige sektorer sammen til fælles faglig inspiration.

Bag om fonden

Ebbefos Fonden er stiftet i 2021 af ægteparret Morten Ebbesen og Vibeke Nyfos samt deres to døtre Lærke Nyfos Ebbesen og Mathilde Nyfos Ebbesen.

Familien har med stiftelsen af Ebbefos Fonden ønsket at give deres bidrag til at forebygge og mindske den stigende mistrivsel i samfundet, som udgør en af de helt store samfundsudfordringer i disse år.

Kontakt

Sekretariat

Illa Westrup Stephensen
Direktør
illa@ebbefosfonden.dk

Illa Westrup Stephensen, direktør
Foto: Stine Heilmann

Kristoffer Boye Astrup
Administrationschef
kristoffer@ebbefosfonden.dk
Telefon: +45 30220153

Kristoffer Boye Astrup, administrationschef
Foto: Stine Heilmann

Vibeke Nyfos
Medstifter, næstformand i bestyrelsen
vibeke@ebbefosfonden.dk

Vibeke Nyfos, medstifter, bestyrelsesmedlem
Foto: Stine Heilmann

Mille Fridal Illemann
Projektchef
mille@ebbefosfonden.dk
Telefon: +45 27291252

Mille Fridal Illemann, projektchef
Foto: Stine Heilmann

Sekretariat

Illa Westrup Stephensen
Direktør
illa@ebbefosfonden.dk

Kristoffer Boye Astrup
Administrationschef
kristoffer@ebbefosfonden.dk
Telefon: +45 30220153

Vibeke Nyfos
Medstifter, Bestyrelsesmedlem
vibeke@ebbefosfonden.dk

Mille Fridal Illemann
Projektchef
mille@ebbefosfonden.dk
Telefon: +45 27291252

Adresse

Ebbefos Fonden
Havnegade 23
1058 København K.

kontakt@ebbefosfonden.dk
CVR 42894974

Vi støtter initiativer, der kan bidrage til at forbedre trivsel og forebygge mistrivsel på såvel kort som på lang sigt.

Ebbefos Fonden