Københavns Professionshøjskole – Skolestartsvenner i Hillerød

Københavns Professionshøjskole har modtaget en bevilling til initiativet Skolestartsvenner i Hillerød kommune.

Målet er at støtte børn med mindre gode sociale kompetencer i overgangen fra børnehave til skole, så de får et godt greb i skolelivet. Børnene, der skal starte i skole, matches med frivillige studerende fra Københavns Professionshøjskole.

Gennem leg, bevægelse og nærvær bidrager skolestartsvennen til at udvikle barnets socioemotionelle kompetencer og dermed til, at barnet i højere grad kan håndtere de krav, der stilles i skolen, når barnet starter. Skolestartsvennen kan derudover være en ven for den gruppe børn, der oftere har vanskeligere ved at skabe relationer end andre børn. For at kunne håndtere opgaven uddannes de frivillige i, at forstå barnet i overgangen mellem børnehave og skoleliv.

Københavns Professionshøjskole er en uddannelsesinstitution, der udbyder mellemlange videregående uddannelser – eller professionsbacheloruddannelser. Der uddannes bl.a. pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter og jordemødre.

Bevilget beløb: 459.713 kr.

Læs mere her: Skolestartsvenner - Københavns Professionshøjskole (kp.dk)