P3 Missionen: Hvad gør dig glad?

Ebbefos Fonden har sammen med Østifterne indgået partnerskab med DR i 2023 om at sætte spot på, hvad skal der til for at vende udviklingen, så unge får det bedre. Ebbefos Fonden støtter sammen med Østifterne P3 Missionen med 10 mio. kr.

P3 Missionen afvikles i perioden 1. januar til 10. oktober med følgende formål:

 • Sætte unges mentale trivsel på dagsordenen
 • Styrke unges viden om mental sundhedsfremme
 • Sikre at unge bliver hørt, når de besvarer spørgsmålet ’Hvad gør dig glad?

Året igennem vil P3 i samarbejde med de unge selv og en bred kreds af aktører i ungelivet gennemføre en lang række aktiviteter i hele Danmark og på P3’s flader. Det har til formål at indhøste ungeudsagn, der kan hjælpe beslutningstagere i Danmark med at forbedre rammen om et godt ungeliv. Aktiviteterne tæller udover trivselsarrangementet ’Operation Ha’ det Godt’ på et udsnit af landets ungdomsuddannelser 9. marts, en turné rundt til musikfestivaler og andre steder, hvor unge mødes samt tiltag, der har fokus på at styrke positive fællesskaber for unge. Det hele kulminerer d. 10. oktober med et topmøde, hvor landets politikere forholdes de unges ideer og udsagn.

Projektet markeres ligeledes fem steder i landet med store lysfigurer formet som et ungt menneske, der skal vise konsekvensen ved ikke at gøre noget ved den stigende mistrivsel. De fem lys kommer til at stå i Aarhus (Bruuns Galleri), Esbjerg (Torvet), Odense (Brandts Passage), København (Axeltorv) og foran DR Byen.

P3 Missionen tager afsæt i seks livsarenaer, som danner rammen for unges liv. Disse livsarenaer er identificeret af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som er en af DR’s gennemgående partnere på P3 Missionen. De seks livsarenaer er:

 • Familien
 • Skole
 • Arbejde
 • Venner/sociale relationer
 • Fritidslivet
 • Onlinelivet

P3's eksterne samarbejdspartnere

DR afvikler P3 Missionen med en lang række samarbejdspartnere:

 • Rådgivende organisationer:
 • Headspace
 • Ungdommens Røde Kors
 • Girltalk
 • Region Syddanmark
 • ABC for Mental sundhed, Københavns Universitet

Elevorganisationer:

 • Modstrøm – Foreningen for FGU-elever og unge omkring FGU
 • Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
 • Erhvervsskolernes Elevorganisation
 • Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Skolernes interesseorganisationer:

 • FGU Danmark
 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Danske Gymnasier
 • Ungdomsorganisationer
 • Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
 • Ungdomsbureauet o.a.

Bevilliget beløb: 5.000.000 kr.

Læs mere her: P3 Missionen | DR