Joannahuset – Bisidning med børn og unge i krise

Joannahuset oplever stigende efterspørgsel fra brugerne på, at de kan besidde til møder med fx myndighederne. Derfor har Ebbefos Fonden bevilget midler til Joannahusets bisidderinitiativ. Målet er at alle de børn og unge, der kommer i Joannahuset, får viden om muligheden for en bisidder, samt at de børn og unge, som ønsker en bisidder, kan gøre brug af denne mulighed i den akutte fase, hvor de rækker ud efter hjælp. Meningen er at de unge oplever at blive støttet, og de ikke står alene med deres sag.

En bisidder er en støtteperson, den unge kan have med til samtaler med eksempelvis kommunen, lægen eller anden offentlig myndighed. En bisidder kan hjælpe med at stille relevante spørgsmål, samt holde styr på, hvad der er blevet sagt og besluttet under mødet.

De komplekse situationer de unge står i, når de rækker ud efter hjælp, kræver at bisidderen har både juridisk og socialfaglig viden at trække på. De børn og unge som kommer i Joannahuset, flygter nemlig blandt andet fra hjem med psykisk og fysisk vold, omsorgsvigt eller fra æresrelaterede konflikter. Joannahusets medarbejdere har erfaret, at det er nødvendigt at tilbyde bisidning i huset, hvor børnene/de unger er. Det skyldes at Joannahuset oplever, at børnene og de unge ofte står i akutte situationer, der kræver handling her og nu. Endvidere oplever Joannahuset, at de børn og unge der kommer til dem, er i så stor mistrivsel at de har behov for en person de føler sig trygge ved, derfor kan de ikke sendes videre til andre organisationer i den tilstand de er i.

Joannahuset er det første og eneste børne- og ungekrisecenter i Danmark, som blev stiftet af socialrådgiver Jette Wilhelmsen i 2017. Joannahuset tilbyder akut husly, rådgivning, retshjælp og omsorg og er en privat non-profit forening, der ligger på førstesalen i en lejlighed på Christianshavn (flytter snart til hus på Frederiksberg). Siden åbningen i 2020 har 450 børn og unge i livskrise fra 47 forskellige kommuner brugt huset. De børn og unge, der kommer i huset, er ofte i stærk mistrivsel og har ikke andre steder at gå hen. Joannahuset tager i gennemsnit imod et nyt barn/ung hver anden dag, og de primære henvendelser
kommer fra børn/unge i alderen 12-17 år. Joannahuset gennemfører i gennemsnit 40 bisidninger om måneden og har ca. 10 fastansatte samt ca. 70 frivillige tilknyttet.

Baseret på det nuværende antal bisidninger i huset, er det forventningen at initiativet over en treårig periode, vil dække bisidning til 1.440 børn/unge.

Bevilliget beløb: 500.000 kr.

Læs mere her: Børne- Ungekrisecenter | Joannahuset | Danmark 

Jette Wilhelmsen
væg medarbejdere