Fonden Mental Sundhed – Åben og rolig for unge

Fonden Mental Sundhed vil med projektet:

  • Gennemføre fokusgrupper med 5-6 unge: Feedback og revision af eksisterende fysisk
    informationsmateriale (postkort, plakater) og dertil input til film om Åben og Rolig for Unge - med henblik på at styrke rekrutteringen til programmet.
  • Producere nyt fysisk informationsmateriale samt en ny video om ungeindsatsen
  • Gennemføre otte Åben og Rolig for Unge-hold (To i Rudersdal. To i Gladsaxe. To i Sønderborg. To i Aalborg) - ca. 96 unge i alt
  • Gennemføre dataindsamling om stressramte unge. Dvs. måle videnskabeligt før kurset samt efter kurset på stressgrad og trivsel, samt oplevelse af tilfredshed og brugbarhed blandt de unge
  • Gennemføre analyser og udarbejde en evalueringsrapport med data fra alle otte hold
  • Kommunikere resultaterne og dele informationen til yderligere forebyggelse

Fonden Mental Sundhed er stiftet i 2020 og er en fond uden formue, der arbejder med mental sundhed og særligt stress. FMS er ledet og består hovedsageligt af personale med relevant forskerbaggrund, der er ca. 20 ansatte. FMS har uddannet over 100 psykologer i deres primære metode, Åben og Rolig. Åben og Rolig er en evidensbaseret metode udviklet for voksne fra 2009-2012 i et samarbejde med Harvard University under Christian Gaden Jensens Ph.D. v. Neurocentret på Rigshospitalet. Forløbet for unge startede i 2016 og har således allerede været testet med god effekt. Åben og Rolig for Unge, er målrettet unge med moderat til alvorlig stress og består af indledende individuelle psykologsamtaler, gruppesamtaler samt adgang til digitalt materiale. Det er udviklet til unge, der oplever stress eller ønsker en mulighed for at styrke livsglæden og den mentale sundhed.

Åben og Rolig for unge arbejder med et helhedsorienteret syn på mental sundhed, hvilket vil sige, at mental sundhed både kan forbedres gennem kropslige, psykiske og sociale tiltag. Åben og Rolig for unge kan betragtes som et sæt af strategier og værktøjer og strategierne hjælper de unge med at arbejde med åben opmærksomhed, rolig bearbejdning, bevidst deltagelse og personlig forståelse. De kan anvendes på netop det livsområde, som er mest relevant og undervejs i forløbet er der mulighed for at tale med instruktøren, der leder holdet. Holdene ledes altid af en uddannet Åben og Rolig Instruktør, som har psykologfaglig baggrund samt erfaring med meditation og samtaler.

Bevilliget beløb: 348.780 kr.

Læs mere her: Om Åben og Rolig – Åben og Rolig (xn--benogrolig-05a.dk)