Komiteen for Sundhedsoplysning – Lær at tackle angst og depression – for unge

Komiteen for Sundhedsoplysning har fået en bevilling til at videreudvikle 'Lær at tackle angst og depression - for unge' - en mestringsindsats for unge af forebyggende karakter. Videreudviklingen går særligt på at vinkle indsatsen til unge, så udover angst og depression, er der også fokus på præstationspres, høje forventninger, perfekthedskultur og stress.

Indsatsen er et gruppebaseret forløb med afsæt i Lær at tackle-modellen. De unge mødes 2,5 time, én gang om ugen i syv uger. Gruppen faciliteres af to frivillige instruktører, hvor den ene fungerer som positiv rollemodel, som selv har erfaring med forskellige udfordringer. I forløbet præsenteres de unge for en række emner og mestringsredskaber. De øver sig i at bruge redskaberne på selve modulet, for derefter at kunne bruge det i deres hverdag derhjemme. Deltagerne udveksler desuden løbende erfaringer med hinanden indbyrdes.

Komiteen for Sundhedsoplysning er en almennyttig forening, der siden 2006 har arbejdet med at udvikle gruppebaserede mestringsindsatser.

Bevilget beløb: 829.140 kr.

Læs mere her: komiteenforsundhedsoplysning.dk | Fra viden til virkelighed

Skærmbillede 2023-12-19 112301