Julemærkefonden – Udvidet opfølgning

Julemærkefonden har modtaget en bevilling til indsatsen 'Udvidet opfølgning', som har til formål at sikre langtidseffekten af et ophold på et julemærkehjem for det enkelte barn.

Børnene kommer ofte fra udsatte familier, hvor der kan være særligt behov for at barnets gode udvikling understøttes. Derfor er denne brobygningsindsats blevet udviklet og testet på et julemærkehjem. Med denne bevilling bidrages der til, at indsatsen kan løftes ud på tre julemærkehjem yderligere.

Det udvidede opfølgningsarbejde tilrettelægges individuelt for den enkelte familie med minimum et hjemmebesøg og et skolebesøg, hvor klassen hører om julemærkeopholdet, og hvad formålet er med det. De enkelte familier modtager i 10 uger efter opholdet støtte fra en opfølgningskoordinator, der fx sørger for kontakt til sundhedsplejerske, foreninger, NGO’er, netværk eller andre private aktører, som barnet kan have glæde af. Opfølgningskoordinatoren kan fx tage med til fodboldtræning første gang og arrangere/deltage i netværksmøder i kommunerne.

I dag er ophold på julemærkehjem målrettet børn, der mistrives. Fx pga. mobning og ensomhed. Under opholdet arbejdes med børnenes fysiske og mentale sundhed og deres sociale kompetencer.

Bevilget Beløb: 1.000.000 kr.

Læs mere her: Støt udsatte børn i Danmark | Giv et bidrag | Julemærkehjemmene (julemaerket.dk)

Citater fra børnene:

"Før var jeg helt usynlig, der var ingen, som talte til mig. Det er jeg ikke mere. Nu er jeg lige så meget med som de andre i skolen" - Anonym pige på 13 år.

Citater fra børnene: 

"De voksne vil gerne tale med mig og bruge tid på mig. De spørger for eksempel hver dag hvordan jeg har det, det synes jeg, er rigtig rart." - Christian på 11 år.

Citater fra børnene:

"Jeg var bange for at komme i skole, for tænk nu hvis jeg blev drillet igen. Men på Julemærkehjemmet er der plads til alle." - Mathias 12 år.