Foreningen Grønlandske Børn – Anbragte grønlandske børn og unge

Foreningen Grønlandske børn har modtaget en bevilling til et initiativ ved navnet SISI, som betyder en polarrævs trygge hule.

Initiativet er målrettet børn med grønlandsk baggrund, der er bosiddende i Danmark. Børnene er anbragt uden for hjemmet i en dansk plejefamilie eller på en dansk institution. Målet for initiativet er at skabe et udviklende fællesskab for grønlandske børn og unge.

Initiativet har en række aktiviteter, som har til formål, at børnene skal opleve samvær og fællesskab med andre børn, som er i samme situation. De skal forstå deres anbringelseshistorie bedre, øge deres kendskab til grønlandsk kultur og historie og få adgang til andre tilbud via brobygning. Dette skal støtte børnene i deres forståelse af egen situation, samt i deres generelle trivsel og mestring af hverdagen.

Foreningen Grønlandske børn arbejder med unge, både i Grønland og Danmark. Foreningens formål er at gennemføre aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer.

Bevilget beløb: 230.000 kr.

Læs mere her: Grønlandske Børn (fgb.dk)

Citater fra børnene: 

"Vi var små børn, der var anbragt i familier, vi ikke kendte. Alle de ting man har oplevet, dem bearbejder man, når man er sammen med de andre børn i Sisi. Vores historier ligner hinanden, både fordi vi var anbragte, og fordi vi er grønlændere. Det er på en helt anden måde, end hvis man var ven med en dansker. Man skjuler sig og holder sig tilbage for danskere, for de kan ikke forstå hvordan man havde det."

Citater fra børnene: 

”For mig har SISI først og fremmest været et fristed for anbragte grønlandske børn; man kommer og bare er grønlænder. Jeg har fået kontakt med andre grønlandske børn gennem Sisi, og siden også gennem andre steder, som jeg har fået hjælp til at finde. Jeg har selv været barn i Grønland og kommer så her til Danmark, hvor alt er anderledes. Man leger ikke lige så meget ude eller bare hygger sig i naturen. Oppe i Grønland er der ikke så meget internet, der er mere fantasi, man er mere social, man har mere kontakt til naturen. Det havde vi i SISI”.