Fokuseret indsats på faciliterende fællesskaber i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

TEC, Technical Education Copenhagen har modtaget en bevilling til indsatsen Fokuseret indsats på faciliterede fællesskaber i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

TEC har et særligt tilrettelagt Grundforløb, GF1, som er målrettet unge, der søger ind på TEC med dårlige skoleerfaringer – både fagligt og socialt.

Formålet med denne indsats er at give de unge en ekstra hånd i ryggen, så de kan finde fodfæste i deres nye uddannelsessammenhæng. Indsatsen skal sikre en god overgang fra grundskole til ungdomsuddannelsen mhp. at understøtte elevernes trivsel og fastholde dem på uddannelsen.

Aktiviteterne inkluderer morgenmad i klassen, udflugter til skolens forskellige værksteder og afdelinger, elevdrevne events, lejrture med overnatning og 1:1 mentor-samtaler med faste lærere. Indsatsen kobler også trivselsaktiviteterne til uddannelsens praktiske fag, så de gode fælles oplevelser centrerer sig om de praktiske fag – netop det, som eleverne har valgt en erhvervsrettet uddannelse for. Ambitionen er, at GF1-klassen skal fungere som et væksthus, hvor eleverne får mulighed for at blomstre både socialt og fagligt i det halve år, som GF1 varer.

Bevilget beløb: 325.000 kr.

Læs mere her: https://www.tec.dk