C:NTACT – Sæt mistrivslen i tale

Fonden har bevilget midler til en forestillingsrække, som C:NTACT teateret står for. Gennem teaterformidling vil disse forestillinger hjælpe både unge, pårørende og deres undervisere til at åbne op, tale om og handle på mistrivsel.

Initiativet består af tre elementer:

  1. Personlige historier fra unge, som trænes af professionelle teaterfolk i at formidle deres egne historier på en scene. Tilsammen udgør de unges historier en fortællerrække
  2. Efter hver fortællerrække afholdes en dialog-workshop, der involverer publikum, som kommer i dialog med fortællerne
  3. Initiativet indeholder også et undervisningsmateriale, der skal bestå af teoretiske og praktiske opgaver, som giver elever og lærere redskaber til at tale åbent om og handle på mistrivsel i undervisningen efter et teaterbesøg

Der vil blive afviklet 40 forestillinger med efterfølgende dialog-workshops i projektperioden. 10 vil blive vist på Edison-scenen, mens de resterende dialog-workshops bliver målrettet besøg på ungdomsuddannelser, efter/højskoler, folkeskoler, samt frivilligcentre rundt i Danmark.

Bevilget beløb: 932.000 kr.

Læs mere her: Forside - C:NTACT (contact.dk)