Via Family 2.0 – Indsats til unge i familier med psykisk sygdom

Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Forskningsenhed har søgt midler til en indsats, som er en del af et stort forskningsprojekt, nemlig VIA Family 2.0. Indsatsen skal dokumentere effekten af en samlet familiebaseret indsats, hvor mor eller far har en behandlingskrævende psykiatrisk lidelse. Målet er at forebygge mistrivsel hos børnene samt en forebyggelse af, at de selv får en psykisk lidelse senere i livet.

Som en del af det store VIA Family 2.0 projekt udvikles en særlig indsats rettet mod unge i alderen 13-17 år- det er den del Ebbefos Fonden støtter. Psykisk sygdom rammer nemlig ikke kun den syge - psykisk sygdom rammer hele familien.

Forskning viser, at børn af forældre med alvorlig psykisk sygdom, er i øget risiko for at opleve mistrivsel, for ikke at gennemføre grundskolen og for selv at få en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 18 år. Særligt for unge gælder det, at de ofte føler sig ensomme og alene med de følelser, tanker og erfaringer, som knytter sig til forælderens psykiske lidelse. Samtidig er de et sted i livet, som er præget af mange forandringer og behov for selvstændiggørelse. Dette kan være svært at overskue, når de forældre, der egentlig skal hjælpe dem på vej med disse forhindringer, ikke har overskuddet til det.

Ungeindsatsen er baseret på:

  • Gruppeforløb, hvor de unge møder ligesindede over ni gange. Grupperne afholdes dels som summer school over en uge og dels som ugentlige gruppemøder over ni uger. Grupperne ledes af to sundhedsfaglige personer og en peerperson. Formålet er at unges egne oplevelser kommer i fokus, (gen)opbygning af ungdomsidentitet, løsrivelse fra hjemmet og styrkelse af de unges modstandskraft gennem samspil med andre unge.
  • Uddannelsesvejledning, som skal sikre gode og relevante skoletilbud og overgange i uddannelsessystemet. Vejledningsforløbet vil bestå af løbende vejledersamtaler, som fx kan forberede den unge på studiestart. De unge skal besøge uddannelsessteder og mulige lærepladser, og de får hjælp til ansøgninger, CV. mm. Målgruppen er unge i familier, hvor en forælder inden for de sidste tre år har været i behandling for en psykisk sygdom i psykiatrien.

Ungeindsatsen er fireårig, og i forskningsprojektet indgår 500 familier med ca. 250 unge i målgruppen for indsatsen. Ca. halvdelen vil modtage indsatsen, og den anden halvdel vil blive tilbudt standardbehandling. Således vil ca. 125 unge i alderen 13-17 år modtage indsatsen.

Bevilget Beløb: 1.403.278 kr.

Læs mere her: Forskningsenheden Børne- og Ungdomsspsykiatri (psykiatri-regionh.dk)

Teenager