Strategisk partnerskab mellem Ebbefos Fonden og Aarhus Kommune

Ebbefos Fonden og Aarhus Kommune har indgået et strategisk partnerskab om at afprøve nye løsninger ift. børn og unges mentale trivsel.

Partnerskabet skal foreløbig køre i 2023 og 2024 og vil dække over forskellige prøveindsatser, som fagpersoner tæt på børnene og de unge har erfaringer med har god virkning ift. mistrivsel, men hvor der endnu ikke er påvist en effekt, og hvor indsatserne typisk kun er prøvet på et fåtal unge. Derfor vil der være behov for at afprøve forskellige i indsatser i større skala mhp. at afdække, om der er basis for en yderligere udbredelse.

Partnerskabet dækker over foreløbig 3 forskellige indsatser, som ønskes afprøvet:

  • Trivselsfremmende indsatser på lokale skoler
    "Trivselsfremmende indsatser på lokale skoler” tager udgangspunkt i en tilgang, hvor udvalgte skoler får medindflydelse på, hvordan midlerne bedst kan benyttes på deres skole. Indsatsen skal tage udgangspunkt i folkeskolen, men kan involvere de lokale fritidstilbud: klubber, foreninger og kulturtilbud, da vi ved, at elevernes trivsel styrkes af et indholdsrigt fritidsliv. Med indsatsen følger et større fokus på en tidligere og mere helhedsorienteret hjælp til elever i de almene børnefællesskaber.

 

  • Hypnoterapi til børn og unge i mistrivsel
    Klinisk hypnoterapi er lettere behandlingsmetode til at hjælpe børn og unge i mistrivsel som følge af angst, fobier, funktionelle smerter, mv. Der findes en del international forskning, som dokumenterer effekten af klinisk hypnoterapi, og i Danmark er det også anerkendt af Dansk Pædiatrisk Selskab som en behandlingsform til funktionelle smerter, men udbredelsen er fortsat yderst begrænset. For at afprøve perspektiverne i behandlingsformen i kommunalt regi har to af Aarhus Kommunes Børn og Unge-læger kørt en forsøgsperiode med behandling af en mindre gruppe børn i skolealderen med mistrivsel og ofte med bekymrende skolefravær som følge af angst, tvangstanker/tvangshandlinger, funktionelle smerter, lavt selvværd, søvnproblemer og lignende. Resultaterne er indtil videre overbevisende, da der ofte er stor effekt af en relativ lille indsats. Men volumen af afprøvningen er stadig ret begrænset. Ebbefos Fonden og Aarhus Kommune ønsker i fællesskab at styrke afprøvningen af klinisk hypnoterapi, og derved potentielt være "firstmovers” på at udbrede klinisk hypnoterapi som en lettilgængelig og effektiv tidlig indsats til elever i mistrivsel.

 

  • Børnesamtaler
    Børnesamtaler er et "lettere behandlingstilbud” for folkeskoleelever, der har det svært og som har brug for en voksen, der lytter til, hvad de har på hjerte. Børnene får op til fem gratis samtaler med en psykolog. Børnene tumler med tematikker som skilsmisse, angst, lavt selvværd, mobning, skænderier med forældre og søskendeproblematikker. Der er stor efterspørgsel på tilbuddet og aktuelt er der en ventetid på omkring seks måneder. Der er stor tilfredshed med tilbuddet blandt forældrene, der oplever, at deres børn bliver gladere, og børnene oplever at de får nogle coping-strategier, som de kan bruge efter samtalerne. Succeskriterier er bl.a., at ventetiden reduceres fra seks måneder til en måned, og at børn i begyndende mistrivsel modtager hjælpen tidligere, og deres udfordring undgår derfor at udvikle sig yderligere.

Bevilget Beløb: 5.000.000 kr.