Sex og Samfund – Den perfekte uperfekte krop

Sex & Samfund har fået bevilget midler til en oplysningsindsats målrettet 13-16-årige (7-10. klasse). Initiativet indeholder en kampagne, der vil nå de unge ifm. kampagnen Uge Sex 2024, gennem sociale medier og seksualundervisning i 5.000 klasser samt en outdoor-kampagne, som forældre og andre voksne vil møde i hele landet.

Kampagnen har titlen 'Skærmkrop' og skal give de unge viden om og kompetencer til at forstå og agere i den virkelighed, de møder på sociale medier, samt præsentere et alternativt blik på teenagekroppen og normalisere de følelser, som unge naturligt står med i puberteten. Outdoor-kampagnen vil gøre indsatsens budskaber til et befolkningsanliggende også, så forældre og andre vigtige voksne omkring de unge anspores til at tage snakken med dem om den manipulerede virkelighed, som præsenteres på SoMe.

Sex & Samfund arbejder for at sikre retten til seksuel trivsel, reproduktiv sundhed og seksualoplysning som en menneskeret. Sex & Samfund varetager hvert år i uge 6 den landsdækkende undervisningskampagne Uge Sex, der støtter undervisere i 0.-10. klasse og på ungdomsuddannelserne i at tilrettelægge og gennemføre tids- og alderssvarende sundheds- og seksualundervisning.

Bevilget Beløb: 694.500 kr. 

Læs mere her: Uge Sex | Sex & Samfund (sexogsamfund.dk)

Screenshot 2023-09-12 135947