Mary Fonden – Konference om og analyse af unges ensomhed

Flere børn og unge har ifølge mange analyser følt sig ensomme i de senere år.

Alle føler sig ensomme en gang imellem, men længerevarende ensomhed kan have negative konsekvenser for børn og unge og falder ofte sammen med andre former for mistrivsel.

Ensomhed er en forskelligartet følelse. Det kom ikke mindst til udtryk på Mary Fondens konference i dette forår, ligesom en ny kvalitativ analyse om ensomhed i Danmark skabt af VIVE, udkom i efteråret 2023. Begge skal bidrage til at gøre os og dem, der arbejder tæt på børnene, klogere på, hvordan ensomhed opleves af børn og unge. Det skal på sigt hjælpe os til bedre viden om, hvordan der kan sættes ind for, at der kommer mindre ensomhed og for, at de, der oplever den svære ensomhed, hurtigere kommer ud af ensomheden igen.

Konferencen blev afholdt i Odense med 500 deltagere den 11. maj 2023. Analysen udarbejdes af VIVE og er udkommet i efteråret 2023.

Bevilget Beløb: 1.000.000 kr.

Læs mere her: Ensomhed - MaryFonden.dk

ebbefos_fonden_kronprinsesse_mary