Joannahuset – Bisidning med børn og unge i krise

Joannahuset oplever stigende efterspørgsel fra brugerne på, at de kan besidde til møder med fx myndighederne. Derfor har Ebbefos Fonden bevilget midler til Joannahusets bisidder-initiativ. Målet er, at alle de børn og unge, der kommer i Joannahuset, får viden om muligheden for en bisidder.

En bisidder er en støtteperson, den unge kan have med til samtaler med eksempelvis kommunen, lægen eller anden offentlig myndighed. En bisidder kan hjælpe med at stille relevante spørgsmål samt holde styr på, hvad der er blevet sagt og besluttet under mødet. De komplekse situationer, de unge står i, når de rækker ud efter hjælp, kræver, at bisidderen har både juridisk og socialfaglig viden at trække på.

De børn og unge, som kommer i Joannahuset, flygter blandt andet fra hjem med psykisk og fysisk vold, omsorgsvigt eller fra æresrelaterede konflikter. Joannahuset oplever, at de unge ofte står i akutte situationer, der kræver handling her og nu. Endvidere oplever Joannahuset, at de unge, der kommer til dem, er i så stor mistrivsel, at de har behov for en person, de føler sig trygge ved.

Joannahuset er det første og eneste børne- og ungekrisecenter i Danmark, som blev stiftet af socialrådgiver Jette Wilhelmsen i 2017. Joannahuset tilbyder akut husly, rådgivning, retshjælp og omsorg og er en privat non-profit forening, der ligger på førstesalen i en lejlighed på Christianshavn (flytter snart til hus på Frederiksberg). Siden åbningen i 2020 har 450 børn og unge i livskrise fra 47 forskellige kommuner brugt huset. De børn og unge, der kommer i huset, er ofte i stærk mistrivsel og har ikke andre steder at gå hen. Joannahuset tager i gennemsnit imod et nyt barn/ung hver anden dag, og de primære henvendelser kommer fra børn/unge i alderen 12-17 år. Joannahuset gennemfører i gennemsnit 40 bisidninger om måneden og har ca. 10 fastansatte samt ca. 70 frivillige tilknyttet.

Baseret på det nuværende antal bisidninger i huset er det forventningen, at initiativet over en treårig periode vil dække bisidning til 1.440 børn/unge.

Bevilget Beløb: 500.000 kr.

Læs mere her: Børne- Ungekrisecenter | Joannahuset | Danmark 

Jette Wilhelmsen
væg medarbejdere