Frederiksberg Idræts Union – Trivsel for piger gennem idræt

Projektet gennemføres af Frederiksberg Idræts Union i tæt samarbejde med Center for Ungdomsstudier (CUR) ved bl.a. ungdomsforsker Søren Østergaard.

Projektet er et udviklingsprojekt, der kombinerer en konkret ambition:

At fremme idrætsdeltagelsen og igennem det, den generelle trivsel for piger i målgruppen 10-13 år på Frederiksberg.

Projektet har også en mere generel ambition om at udvikle metoder, modeller og redskaber, der på nationalt plan kan anvendes i det fremadrettede arbejde med at styrke foreningslivet som en intentionel trivselsarena i børn og unges liv.

FIU og CUR ønsker med projektet:

At udvikle aktiviteter, der kan medvirke til at fremme idrætsforeningsdeltagelsen blandt piger i alderen
10-13 år, samt udvikle modeller der sigter mod, at pigerne grundlægger en livslang passion for bevægelse og deltagelse i foreningslivet.

  • At udvikle modeller for, hvordan idrætsaktiviteter kan fungere som ”intentionelle øvebaner”, der medvirker til at øge deltagernes trivsel og udvikler centrale lifeskills, men organiseret på en sådan måde, at aktiviteten ikke instrumentaliseres
  • At udvikle funktionelle modeller for trænere/instruktører, der medvirker til, at de systematisk og intentionelt indtænker arbejdet med trivsel og udviklingen af lifeskills, som en integreret del af deres træning
  • At udvikle aktiviteter, der formår at integrere ”senstartere” – defineret som 10 år+ - ind i foreningslivet
  • At udarbejde redskaber til at måle på effekt i forhold til a) kvaliteten i tilbuddet og b) generel trivsel blandt deltagerne i aktiviteterne
  • At udvikle redskaber, der kan måle på, hvorfor deltagere fravælger idræt
  • At udvikle redskaber/modeller, der medvirker til, at forældrene a) bliver mere bevidste om idrætslivets potentiale, som en central trivselsarena i pigernes liv, samt b) støtter deres børn i deres idrætsdeltagelse

Projektet forventer at ramme 575 piger på Frederiksberg.

CUR er et praksisorienteret forskningscenter, der beskæftiger sig med ungdomskultur, værdier og foreningsliv.

Bevilget Beløb: 500.000 kr.

Læs mere her: CUR