Foreningen FISKEN – Førstehjælp til psykisk sårbare børn og unge

De bevilligede midler skal anvendes til at tilknytte en psykolog til FISKEN i et år.

Psykologen skal:

 • Gennem samtaler med de unge anbefale dem et videre forløb
 • Kollektivt supervisere de 45 frivillige og 8 ansatte i FISKEN 2-3 gange i løbet af projektperioden
 • Bidrage til at afholde to fællesmøder med interesserede unge ud fra temaer, som de unge fastsætter

Ofte anvender Faisal (den tildelte psykolog) også tiden på teoretisk viden og værktøjer til at håndterer deres udfordringer bl.a. i forhold til angst, som mange af de unge lider af. Det er nødvendigt, fordi de unges vanskeligheder er mere behandlingskrævende. Ofte er de unges vanskeligheder desværre mere behandlingskrævende. De unges psykiske tilstand er så påvirket, at det er gået ud over deres selvværd og selvtillid.

Sammenfattende om Faisals (psykologen) arbejde er, at han som psykolog validerer, anerkender og normaliserer de unges følelser og livstilstand.

Temaer, som Faisal (psykolog) har snakket med de unge om:

 • Identitet
 • Selvværd/selvtillid
 • Skolerelaterede problemer
 • At vokse op i forskellige kulturer
 • ADHD
 • Autisme
 • Angst
 • Depression

Foreningen FISKEN ligger på Vesterbro i København og er et åbent og gratis fristed for unge mellem 13-24 år. Missionen er at vejlede og understøtte unges egne ressourcer og evne til at navigere i livet. Det gør foreningen gennem deres tilbud, hvor de vejleder unge og tilbyder samvær med engagerede voksne, med det formål at fremme brobygningen til det danske samfund.

De unge, som opsøger FISKEN, befinder sig ofte i en eller flere udsatte positioner; svagt voksennetværk, forældre med ingen eller svag tilknytning til arbejdsmarkedet, føler sig ensomme, har psykiske udfordringer eller er diagnosticeret eller har faglige udfordringer i forhold til at komme ind på ungdomsuddannelserne/og fastholdelse på ungdomsuddannelserne.

FISKEN har 500-525 forskellige unge gæster årligt. De unge kommer ofte, fordi de har fået FISKEN anbefalet af venner, skolelærere, sagsbehandlere e.l.

Bevilget Beløb: 100.000 kr.

Læs mere her: FISKEN - Foreningen FISKEN