Fonden Mental Sundhed – Åben og Rolig for Unge

Fonden Mental Sundhed har fået en bevilling til et projekt, der har til formål at:

  • Gennemføre fokusgrupper med 5-6 unge: Feedback og revision af eksisterende fysisk
    informationsmateriale (postkort, plakater) samt input til film om Åben og Rolig for Unge med henblik på at styrke rekrutteringen til programmet.
  • Producere nyt fysisk informationsmateriale samt en ny video om ungeindsatsen
  • Gennemføre otte Åben og Rolig for Unge-hold (To i Rudersdal. To i Gladsaxe. To i Sønderborg. To i Aalborg) - ca. 96 unge i alt
  • Gennemføre dataindsamling om stressramte unge. Dvs. måle videnskabeligt før kurset samt efter kurset på stressgrad og trivsel, samt oplevelse af tilfredshed og brugbarhed blandt de unge
  • Gennemføre analyser og udarbejde en evalueringsrapport med data fra alle otte hold
  • Kommunikere resultaterne og dele informationen til yderligere forebyggelse

Fonden Mental Sundhed er stiftet i 2020 og er en fond uden formue, der arbejder med mental sundhed og særligt stress. FMS har uddannet over 100 psykologer i deres primære metode, Åben og Rolig. Åben og Rolig er en evidensbaseret metode udviklet for voksne fra 2009-2012 i et samarbejde med Harvard University under Christian Gaden Jensens Ph.D. v. Neurocentret på Rigshospitalet. Åben og Rolig for Unge, er målrettet unge med moderat til alvorlig stress og består af indledende individuelle psykologsamtaler, gruppesamtaler samt adgang til digitalt materiale.

Åben og Rolig for unge arbejder med et helhedsorienteret syn på mental sundhed, hvilket vil sige, at mental sundhed både kan forbedres gennem kropslige, psykiske og sociale tiltag. De kan anvendes på netop det livsområde, som er mest relevant, og undervejs i forløbet er der mulighed for at tale med instruktøren, der leder holdet. Holdene ledes altid af en uddannet Åben og Rolig Instruktør, som har psykologfaglig baggrund samt erfaring med meditation og samtaler.

Bevilget Beløb: 348.780 kr.

Læs mere her: Om Åben og Rolig – Åben og Rolig (xn--benogrolig-05a.dk)