Danske Gymnasieelevers Sammenslutning – Trivselsweekend

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning har fået midler til at samle 75 gymnasieelever fra hele landet til en trivselsweekend, for i fællesskab at afsøge behov og løsninger på udfordringerne vedrørende mistrivsel.

På workshoppen vil eleverne bl.a. sætte fokus på præstationspres og de konsekvenser, der følger med. De vil derudover drøfte, hvilke handlemuligheder der er, samt hvad de unge selv mener, der skal gøres. På baggrund af weekenden vil DGS udvikle et ide-materiale, som alle deltagere kan dele med deres lokale elevråd, opdatere DGS' mistrivsels-løsningskatalog og dele ideerne med andre elevorganisationer.

DGS blev grundlagt i 1965 som en del af de store studenterbevægelser. Det er en national, uafhængig elevpolitisk organisation, der repræsenterer landets gymnasieelever og deres holdninger. De understøtter elever og elevråd i deres elevdemokratiske arbejde og repræsenterer omkring 80.000 danske gymnasieelever.

Bevilget Beløb: 70.000 kr.

Læs mere her: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning DGS - elever - gymnasier