Center for Ungdomsforskning – Seismograferne

Der har gennem de seneste år været et massivt fokus på unges mistrivsel. Offentligheden har været propfuld af tal og fortællinger, der med syvtommersøm har slået fast, at alt for mange unge har problemer med deres trivsel. Det er på sin vis et nødvendigt og vigtigt emne, som der fremadrettet skal være stigende fokus på, men samtidig bør vi huske os selv på, at unges identiteter og fremtidsperspektiver bliver til i et samspil med de offentlige diskussioner. De har derfor krav på at blive hørt og tage del i disse diskussioner. Der er derfor brug for, at vi indimellem vender os mod positive og opbyggelige spørgsmål om, hvad der skaber trivsel og velvære, og hvad der bidrager til gode ungdomsliv.

Bevillingen går til projektet, hvor formålet lyder:

  1. At styrke og forskningsbasere en ungedrevet dagsorden, der med afsæt i unges seismografiske perspektiver, skubber den eksisterende debat om skrøbelige unge og mistrivsel henimod en opbyggende og visionær debat om trivsel og gode ungdomsliv
  2. Sammen med unge at udvikle et værdigt sprog for trivsel og mistrivsel i øjenhøjde med unge, og som fremfor at sygeliggøre og stigmatisere bidrager til at forstå mistrivsel som noget, der også kan rumme vigtige erfaringer, perspektiver og måske endog ressourcer

Med afsæt i P3 missionens indsamling af data fra unge om, ’hvad der gør dig glad’, skal denne forskningsbaserede overbygning bringe de unges stemmer i dialog med ungdomsforskningen. Formålet er at styrke og løfte unges bud på gode ungdomsliv frem, samt at udvikle et værdigt sprog om trivsel og mistrivsel, der kan være med til at udvikle bedre rammer og kulturer omkring ungdomslivet.

CeFU er et forskningscenter på Aalborg Universitet i København, der forsker i unge og ungdomsliv. Det er CeFU’s DNA at bedrive forskning, der rækker ud og lever i samfundet, gennem det at forstå unges liv og livsvilkår, sådan som de opleves og erfares af de unge selv. CeFU forsker i mange forskellige emner, der kommer hele vejen rundt om unge og ungdomslivet: uddannelse, læring, fritid, ungdomskultur, trivsel, social eksklusion osv.

Bevilget Beløb: 200.000 kr.

Læs mere her: Seismograferne (cefu.dk)

Screenshot 2023-09-15 135041