Børns Vilkår – Et opgør med perfekthedskultur

Hvad vil det egentlig sige at være normal?

Børns Vilkår har lavet en undersøgelse af, hvordan børn og unge oplever perfekthedskulturen. På baggrund af den udvikles en række prototyper på indsatser, der kan være med til at gøre op med forestillingen om det perfekte liv, som normalen har sat i gang.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i børn og unge, men rummer også perspektiver fra forældre, fagpersoner og fra forskningen. Indsatserne skal være til børn og unge, skoleledelser og øvrige fagpersoner og forældrene.

Målet med indsatsen er at komme et skridt tættere på svaret og på et opgør med perfekthedskulturen. Vi er i Ebbefos Fonden virkelig glade for samarbejdet med Børns Vilkår og ser frem til at følge indsatsen.

Bevilget Beløb: 1.030.200 kr.

Læs mere her: Børns Vilkår - Stop Svigt (bornsvilkar.dk)

bv-tilsagn